Вентилатори и грејачи

Технологија на Air Multiplier за униформа и силен проток на воздух.

За греење и ладење на вашиот простор.