Дајсон денес

Денес, апаратите на Дајсон се достапни во 65 земји ширум светот. Дајсон прерасна од еден човек и една идеја во технолошка компанија со над 1.000 инженери ширум светот. Неговото јадро е тим од инженери и научници што постојано расте. Повеќе идеи. Повеќе пронајдоци.

playerButton index_24
index_21 index_21m

Моќен и со доверба

playerButton
index_23 index_23m

Технологија Дајсон

playerButton