Едноставно префрлување помеѓу трите режими на напојување

Автоматски режим

Автоматско прилагодување на моќноста на вшмукување за различни типови на подови за да се продолжи времетраењето на батеријата.

Еко режим

Време на работа до 120 минути.² Идеално за подолго чистење на сите видови подови.

Засилен режим (Boost)

Моќно вшмукување за поинтензивно чистење на местото.

1Вшмукување тестирано на IEC 62558-2 CL5.8 и 5.9 на главата за чистење, користејќи глава за чистење со голем вртежен момент (High Torque), споредено со пазарот на безжични стапчиња, тестирано во засилен режим.

2Вшмукување тестирано според IEC 62558-2 CL5.8 при влез, тестирано во засилен режим.

3Во еко режим на тврди подови.

4Тестирано на ASTM F1977-04 (големина на честички од 0,3 - 0,5 микрони), тестирано во засилен режим.